Navigace
Domů
O nás
Tiskové materiály
Tiskové materiály download
Aktuálně
Odkazy
Kontaktujte nás
Galerie fotek
INSERT command denied to user 'szzobreclav'@'jupiter.srv.wz.cz' for table 'fusion_online'
Kdo je On-line
Hosté On-line: 0

Členové On-line: 0

Registrovaní členové: 95,035
Nejnovější člen: cifwgpy
Aktuality
Varování před zopakováním povodní od SZ Břeclav - Krajské radě SZ v Brně a PSZ

Letošní sněhová nadílka na území ČR a rovněž sníh na jižní Moravě a další průběh předpovídaného počasí ve druhé ½ února, připomíná naprostou shodu s únorem a březnem 2006, kdy nebylo mnoha zodpovědným lidem jasné, že ve druhé polovině března již musí přijít k oblevě, která vzhledem k pokročilému datu již nebude brzděna nočními mínusovými teplotami. Přestože bylo před 3 roky, podle hlášení ČHMU, v povodí Vranovské přehrady asi 130 mil kubíků vody ve sněhu (kapacita přehrady cca 126 mil kubíků) nedošlo k dostatečnému předpuštění a v době počátku tání, kdy do přehrady natékalo přes Podhradí nad Dyjí již 200m3/sec., bylo odpouštěno pouhých 60 m3/sec. Příval přitékající vody pak zaplnil do týdne Vranovskou přehradu, která nekontrolovatelně přepadala ke Znojmu a rovněž v krátké době zaplnila znojemskou přehradní nádrž po přepady. Korunu průběhu této devastující povodni Břeclavska pak dala svým zamítavým stanoviskem správa CHKO Pálava, která se postavila záporně k záměru vodohospodářského orgánu KU Jihomoravského kraje (tehdy vedoucí Ing.Adámková) v dostatečném časovém předstihu snížit hladiny Novomlýnských nádrží o 1 metr a vytvořit tím rezervu cca 25-30 mil m3, která při opětovném nadržování přívalové vody ale s maximálním bezpečnostním odtokem 450 m3 hrází kolem Dyje. Důvodem nesouhlasu orgánů ochrany přírody byly obavy státem placených úředníků ochrany přírody o život obojživelníků a jejich obava, že bude necelý týden překryto bahno ve kterém přečkávají zimu,ledovým příkrovem a uhynou. Přitom životní pochody zimujících obojživelníků pod ledem jsou utlumeny na minimum, nachází se v latentním stavu a tep jejich srdce je prakticky zastaven. Tento ohled Ing. Adámkové na „odborné“ stanovisko ochránců přírody vedl k tomu, že kapacita Novomlýnských nádrží původně vybudovaných k ochraně obyvatel a majetku před povodněmi, byla záhy naplněna a jediným možným řešením aby jezera nepřetékala bylo odpouštět 680 m3/sec, zatopit poldr u Bulhar, utopit lednický park a donutit občany Charvatské Nové Vsi, Poštorné a Břeclavi stavět z pytlů písku ochranné hráze aby nebyly zatopeny jejich obydlí. Upozorňujeme jako SZ v Břeclavi, že situace s průběhem zimy je nápadně podobná jako před 3 lety a stejné stanovisko jak před 3 lety lze očekávat i ze strany CHKO Pálava, byť jejím vedoucím je jeden z nejlepších odborníků na úseku ochrany přírody jak mi sdělil předseda SZ a ministr ŽP Martin Bursík, dopisem ze dne 29.října 2007. Nám členům SZ v Břeclavi je naprosto jasné, že zájmem všech politických stran je v současnosti Brusel ať už z hlediska předsednictví či blížících se voleb do Europarlamentu. Nás však občany Břeclavi a dalších obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti Dyje zas až ten Brusel tolik nezajímá, neboť řeka Dyje neteče přes Brusel ale Břeclav. Události před 3 lety máme stále v živé paměti, stejní lidé až na pár vyjímek sedí i nadále ve svých křeslech a nic nenasvědčuje tomu, že by nebyli schopni situaci zopakovat a dali znovu přednost ochraně obojživelníků, před ochranou života a majetku cca 100.000 občanů .
Vyzýváme tímto KR SZ v Jihomoravském kraji k tomu, aby projednala v dostatečném časovém předstihu s KU JMK a příslušným vodohospodářským orgánem i tuto možnou variantu a zaujala jednoznačné stanovisko, že lidé žijící pod Pálavskými jezery jsou důležitější jak obojživelníci v nich a umožnila odborníkům na úseku vodního hospodářství manipulovat s vodou tak, aby se neopakovala situace z roku 2006 a aby vysoce cenění odborníci z ochrany přírody ale naprostí laikové v odhadu možných následků nebyli příčinou „utopení Břeclavska“. Zároveň tímto krokem ubezpečíte vodohospodáře, že nebudou vystavováni hrozbě poslání ČIŽP, za případně uhynulého obojživelníka, jehož příčinou mohla být naprosto jiná souvislost.

V Břeclavi 18.2.09 Otto Vaďura SZ Břeclav-předseda
Přilášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Anketa
Zatím nejsou žádné ankety.